Osobnostní a etická výchova pro střední školy učebnice učitele

650 

Program výuky etické výchovy se věnuje problematice mezilidských vztahů a komunikaci v kolektivu, schopnostem pozitivně hodnotit sebe sama i ostatní lidi. Zabývá se tvořivostí, empatií, asertivitou v jednání, vlivy reálných i zobrazených vzorů a elementární i komplexní prosociálností. Cílem etické výchovy je formovat zejména prosociální chování žáků, tedy jejich schopnost konat dobro pro druhé, aniž by za to očekávali protislužbu. Rozvoj sociálních dovedností a etiky je důležitý při vytváření společenství ve třídě i při adaptaci na prostředí školy. Osvojení správných zásad vede k získávání žádoucích návyků a vzorců chování, které jsou posléze uplatňovány v navazujícím pracovním a rodinném životě.

Pojetí a podoba učebnic:
Učivo je doplněno množstvím aktivit, cvičení a úkolů, na kterých pracuje žák buď samostatně, nebo pod vedením vyučujícícho ve dvojicích či skupinách.
Učebnice ŽÁKA je velmi prakticky pojata – umožňuje přímý zápis do připravených polí (např. při doplňování cvičení a úkolů), disponuje množstvím doplňující infografiky, souvislostmi z oblasti společenské výchovy, interaktivními odkazy na zdroje výkladu a multimediální soubory (v podobě QR kódů). Splňuje tak i požadavek začlenění prvků práce s informačními technologiemi do výuky daného předmětu (digitální kompetence žáka).
Učebnice UČITELE obsahuje učivo žáka a je doplněna i řešením zadaných úkolů a cvičení, doplňkovými náměty pro výuku, dalšími možnostmi a variantami vybraných cvičení a aktivit. Zejména však obsahuje metodiku vedení a zajištění aktivit. Podobně jako učebnice žáka je vybavena interaktivními odkazy na zdroje výkladu a multimediální soubory v podobě QR kódů.


Učebnice UČITELE obsahuje tematické celky a lekce 1. i 2. dílu učebnice ŽÁKA:
Mezilidské vztahy a komunikace: Poznáváme se / Pravidla naší třídy / Recept na dobrého spolužáka / Jak komunikujeme / Pojďme se učit naslouchat / Aby komunikace nebolela / Asertivita – už jsi o ní slyšel(a)?
Spolupráce: 
Co je spolupráce? / Naše vaše slova / Jak zvládnout konflikt / Změna nás nezaskočí / Naslouchat, nevytvářet si domněnky
Důvěra: 
Můžeš mi věřit / Teplá sprcha / Táhneme za jeden provaz / Všichni nemusíme být stejní / Jak najít důvěru v rozdělené společnosti?
Vzájemná pomoc: 
Pomoc / Když pomáháme / Vzájemná pomoc mění naši třídu / Pomoc a spolupráce / Darování
Jak se učit: 
Učení – to zvládnu!
Spravedlnost a nespravedlnost:
 Lež a podvod / Spravedlnost / Nespravedlnost / Účel světí prostředky
Dvě svobody proti sobě: Moje pravda – tvoje pravda / Soupeření / Přátelství / Nepřátelství
Vůle, zvůle, libovůle: Co můžu, ale nemusím / Zlaté pravidlo / Pravidla / Co chci, to dokážu / Na sympoziu / Koho obdivuji / Cestovní kancelář / Hrdost a pýcha
Postavit se na vlastní nohy: Strach / Dobít baterky / Kdo mě bude potřebovat (Životní cesta a s kým se na ni vydám) / V roli občana / V roli zaměstnance / Do boje s větrnými mlýny
Co jsem si nekoupil(a): Rodina / Předané hodnoty / Kde domov můj / Přiletěla holubice / Patří nám svět?
Osobní iniciativnost: Svět v síti / Chudoba je problém všech / Moje možnosti
Rozvoj osobního potenciálu: Prameny živé vody / Kam kráčím? / Život je…? …!
+ Pracovní listy – podklady pro zpracování úkolů a společné aktivity

 

Autoři:  Aranka ŘezníčkováJitka MacháčkováKateřina KutálkováMichaela PachelováNaděžda DvořákováPavel Motyčka

             Pavlína FlídrováRadka Dojčánová

0
    0
    Váš košík
    Košík je prázdnýNávrat do obchodu